بزودی

سایت از ساعت 21 تا بعد از قرعه کشی از دسترس خارج می باشد

لطفا بعد از قرعه کشی به سایت مراجعه کنید

تاریخ قرعه کشی : 1402/04/23 ساعت 08:00 در پیاده روی بش قارداش با همکاری شهرداری برگزار می گردد .

پخش قرعه کشی در لایو اینستاگرام omidaliyazdani@